Friday, 12 August 2016Tuesday, 9 August 2016

நாகை கோட்டத்தில் திருவாரூர் மத்திய பல்கலைக்கழக துணை அஞ்சலகம் 08.08.2016 அன்று துவக்கம் பல்கலைக்கழக பதிவாளர் திறந்து வைக்க கோட்ட கண்காணிப்பாளர் ,உதவி கண்காணிப்பாளர்கள் மற்றும் கோட்ட அஞ்சல் 3 செயலர் உட்பட தோழர் தோழியர்கள் கலந்துகொண்டனர்

No comments:

Post a Comment