Wednesday, 27 September 2017

விரைவில் 3 சதவீத DA இலாக்கா ஆணை வரவிருக்கிறது

https://3.bp.blogspot.com/-s-U6Fykx_IQ/WcphpAVVGqI/AAAAAAAAEYo/D6IrZhHxlEEGvP-IT0AtFecGHSMwxdekACLcBGAs/s1600/20170926_194305.png

Wednesday, 20 September 2017

 கடந்த 2016 ம் வருடம் நமது NFPE சம்மேளம் அறிவித்த கடுமையான இயக்கத்தினால் கிடைத்த வெற்றி,  2017 ம் ஆண்டு இலாக்கா ஊழியர்களுக்கும் GDS ஊழியர்களுக்கும் ஒரே போனஸ் உத்தரவு.

PRODUCTIVITY LINKED BONUS FOR THE ACCOUNTING YEAR 2016-17 FOR 60 DAYS - CEILING @Rs.7000/- FOR DEPARTMENTAL EMPLOYEES & GRAMIN DAK SEVAKS


அன்புத் தோழர்களே! தோழியர்களே!! வணக்கம் .

    கடந்த ஜூன் மாதம் புதிய உறுப்பினர் சேர்ப்பு இலாக்கா அறிவித்து செப்டம்பர் 05 ம் தேதி  உறுப்பினர் படிவம் நிர்வாகத்திடம் கொடுக்கப்பட்டுவிட்டது. தமிழகத்தில் நமது AIPEU -GDS சங்கத்திற்கு உறுப்பினர் சேர்ப்பில் கலந்துகொண்டு சிறப்பாக செயலாற்றி அதிக உறுப்பினர்களை பெற்றுள்ளது AIPEU -GDS சங்கம்.  இதில் பணியாற்றிய அனைத்து சம்மேளன உருப்புச் சங்க நிர்வாகிகளுக்கும், நல் ஆலோசனை கூறி வழி நடத்திய தலைவர்களுக்கும் அயராது உழைத்த நமது கோட்ட  / கிளை நிர்வாகிகளுக்கும் முன்னனி தோழர் தோழியர்களுக்கும் மாநில மற்றும் அகில இந்திய  சங்கம் நன்றி கூறுகிறது
நன்றியுடன். R.தனராஜ் மாநில செயலர் / துணைப் பொதுச்செயலாளர் AIPEU GDS

Tuesday, 12 September 2017
NFPE

Dear comrades, 

This is the status of the GDS Committee Report, enquired by our Secretary General, NFPE with the concerned officers of the Directorate.

In social media, it is creating unnecessary temptation among the cadre  that one union got meeting with Secretary, Posts on such and such date. One should understand that it may not be a formal meeting (without any agenda), further a G/S who requested through a letter and got permission after 12 days, shows the exposition of the weakness of that union.

All the members of AIPEU-GDS are requested to know that NFPE & our CHQ are making all efforts to pursuing the situation timely, as and when necessary, giving correct information to the members.  

Fraternally yours,

P.PANDURANGARAO
General SecretaryMONDAY, SEPTEMBER 11, 2017

GDS COMMITTEE REPORT STATUS
Today on date 11.09.2017 in the forenoon I met the higher officers of the Department and enquired about the status of GDS committee. They told that some queries were raised by the Finance Ministry. Reply on those queries have been sent and it is in final stage and may be received in Directorate very soon.

After receipt from Finance Ministry implementation process will be started. The officers of Department have told that they will not make any delay in implementation of GDS Committee Report after receiving approval from Finance Ministry.(R. N. Parashar)
Secretary General
NFPE
NFPE CIRCULAR
 National Federation of Postal Employees
1st Floor North Avenue Post Office Building, New Delhi-110 001
Phone: 011.23092771                                                      e-mail: nfpehq@gmail.com
       Mob: 9868819295/9810853981                       website: http://www.nfpe.blogspot.com


No.PF-01(a)/2017                                                                Dated: 11th September,2017

CIRCULAR
To
            All General Secretaries / NFPE Office Bearers     
            All Circle Secretaries of NFPE Unions

Dear Comrades,
            First of all on behalf of NFPEHQ.I would like to extend my revolutionary greetings to all those comrades who contributeda lot for making the one day strike on 23rdAugust 2017 a grand success. Our soldiers of NFPE have shown that being the major organization we can bear major responsibility . After a long gap and only for Postal sectional demands this strike was conducted by NFPE alone and it was a grand success in majority of the areas. It was not up to the mark in some areas for which we would review and make efforts to make those areas stronger.

Confederation Programmes

Phased Programmes

1. Mass Dharna at all District Head Quarter on 19thSept 2017
2. Mass Dharna at all State Capitals on 17th October 2017
3. MahaDharna at New Delhi with Central Trade Unions other independent federation on 9th, 10th& 11th Nov 2017

Quota to NFPE  forMahaDharna at New Delhi on 9th, 10th& 11th Nov 2017

Confederation has allotted quota to NFPE as 600 participants on each day of MahaDharna

            Therefore we allot the quota region wise and date wise as mentioned below.
On dated 9/11/2017:- Participants: 600

Circle :-          Kerala                        -           150
                        Tamilnadu     -           150
                        Karnataka      -           100
                        Andhra           -           100
                        Telangana     -           100
NFPE Co- ordination committees of thesestates should allot of quota to each affiliate.

On  date  10/11/2017 – Participants – 600
Circle  :-          Maharashtra -           150
                        Gujrat             -           100
                        M.P                 -           150
                        Chhattisgarh -           100
                        Rajasthan      -           100
On  Date  11/11/2017
                        U.P                 -           150
                        West Bengal -           150
                        Odisha           -           50
                        Assam            -           25
                        N.E                 -           25
                        Haryana         -           100
                        H.P                 -           25
                        Punjab           -           100
                        J & K               -           10
                        Delhi              -           100

12 points charter of Demands of all workers

1.    Urgent measures for containing price rise through universalization of public distribution system and banning speculative trade in commodity market.
2.    Containing unemployment through concrete measures for employment generation.
3.    Strict enforcement of all basic labour laws without any exception or exemption and stringent punitive measures for violation of Labour laws.
4.    Universal social security cover for all workers.
5.    Minimum wages of not less than 18000/- per month with provisions of indexation.
6.    Assured enhanced pension not less than Rs.3000/- per month for the entire working population.
7.    Stoppage of disinvestment and strategic sale in Central/State Public Sector Undertakings.
8.    Stoppage of Contractorisation in permanent periennial work and payment of same wage and benefits for contract workers as regular workers for same and similar work.
9.    Removal of all ceilings on payment and eligibility of bonus, provident fund; increase the quantum of gratuity.
10.  Compulsory registration of Trade Unions within a period of 45 days from the date of submitting application and immediate ratification of ILO Conventions C-87 and C-98.
11.  Against Labour law amendments.
12.  Against FDI in Railways, Insurance and Defence.

21 points charter of Demands of confederation

1.      Honour the assurance given by the Group of Ministers to NJCA on 30th June 2016 and 6th July 2016, especially increase in minimum wage and fitment factor. Grant revised HRA at the rate of  30%, 20% and 10% with effect from 01-01-2016. Settle all anomalies arising out of implementation of 7th CPC recommendations, in a time bound manner.
2.      Implement option-I recommended by 7th CPC regarding parity in pension of pre-2016 pensioners.
3.      Scrap PFRDA Act and Contributory Pension Scheme and grant pension and Family Pension to all Central Government employees recruited after 01.01.2004, under CCS (Pension) Rules 1972.
4.      Treat GraminDakSewaks of Postal department as Civil Servants, and extend all benefits like pay, pension, allowances etc. of departmental employees to GDS.
5.      Regularise all casual, contract, part-time, contingent and Daily rated mazdoors and grant equal pay and other benefits.
6.      No Downsizing, Privatisation, outsourcing and contractorisation of Government functions.
7.      Withdraw the arbitrary decision of the Government to enhance the bench mark for performance appraisal for promotion and financial upgradations under MACP from “GOOD” to VERY GOOD” and also decision to withhold annual increments in the case of those employees who are not able to meet the bench march either for MACP or for regular promotion within the first 20 years of service. Grant MACP pay fixation benefits on promotional hierarchy and not on pay-level hierarchy. Personnel promoted on the basis of examination should be treated as fresh entrants to the cadre for grant of MACP.
8.      Withdraw the draconian FR 56 (J) and Rule 48 of CCs (Pension) Rules 1972 which is being misused as a short cut as purity measure to punish and victimize the employees.
9.      Fill up all vacant posts including promotional posts in a time bound manner. Lift ban on creation of posts. Undertake cadre Review to assess the requirement of employees and their cadre prospects. Modify recruitment rules of Group-‘C’ cadre and make recruitment on Reginal basis.
10.    Remove 5% ceiling on compassionate appointments and grant appointment in all deserving cases.
11.    Grant five promotions in the service carreer to all Central Govt. employees.
12.    Abolish and upgrade all Lower Division Clerks to Upper Division Clerks.
13.    Ensure parity in pay for all stenographers, Assistants, Ministerial Staff in subordinate offices and in all organized Accounts cadres with Central Secretariat staff by upgrading their pay scales. Grant pay scale of Drivers in LokSabha Secretariat to Drivers working in all other Central Government Departments.
14.    Reject the stipulation of 7th CPC to reduce the salary to 80% for the second year of Child Care leave and retain the existing provision.
15.    Introduce Productivity Linked bonus in all department and continue the existing bi-lateral agreement on PLB wherever it exists.
16.    Ensure cashless, hassle free medical treatment to all Central Government employees & Pensioners in all recognized Government and Private hospitals.
17.    Revision of Overtime Allowance (OTA) and Night Duty Allowance (NDA) w.e.f 01.01.2016 based on 7th CPC pay scale.
18.    Revision of wages of Central Government employees in every five years.
19.    Revive JCM functioning at all levels. Grant recognition to the unions/Associations under CCS (RSA) Rules 1993 within a time frame to facilitate effective JCM functioning.
20.    Implementation of the Revised Pay structure in respect of employees and pensioners of autonomous bodies consequent on implementation of CCS (Revised Pay) Rules 2016 and Revised Pension  Rules  in respect of Central Government employees and pensioners.
21.    Implementation of the “equal pay for equal work” judgment of the Supreme Court in all departments of the Central Government.


ALL INDIA WOMEN’S TRADE UNION WORKSHOP

            The All India Women’s Trade union workshop will be held at Mumbai on 11thand 12th January 2018 (The venue will be intimated later)  Delegates fee – Rs 1000/- (One thousand only)
Quota to NFPE has been allotted as 80 women delegates which allotted union wise as below:
 P-III-20, P-IV – 20, R-III-10, R-IV,10  Postal  Accounts-5, SBCO-5, GDS-10.

NPS & Out sourcing- JointProgramme of All India State Govt Employees Federation and Confederation of Central   Govt Employee and workers.

The following have been decided by both organizations.
1. State level joint conventions.
2. Distt/Taluk – level joint conventions.
3. Mass Dharnas at all important centres including state capitals on 21-11-2017
4. Dates of Raj Bhawan March, All IndiaJathas Parliament March etc. will be decided later.
All are requested to make all the programmes a grand success   

                                                                                                                    Yours Comradely                  
                                                                                                   (R N Parashar)
Secretary General