Sunday, 21 February 2016

28.02.2016 ஞாயிறு அன்று GDS (NFPE) சங்கத்தின் மாநில கருத்தரங்கம்


அன்புத் தோழர்களே!!
     வணக்கம். வரும் 28.02.2016  ஞாயிறு அன்று GDS (NFPE) சங்கத்தின் மாநில கருத்தரங்கம் SRMU சங்கக்கட்டிடம் (ரயில்வே  பார்சல் அலுவலகம் அருகில்) திருச்சி இரயில் நிலையம். 
   
      கோட்ட /கிளைச் செயலாளர்களே !!  நமக்கு தேவையான நேரத்தில் தேவையான கருத்துக்களை எடுத்துரைக்க மூத்த தோழர்கள் மற்றும் கீழ்கண்டவாறு நிர்வாகிகள்  சிறப்புரை வழங்கவுள்ளனர், தவறாமல் அதிக தோழர்களுடன் கலந்துகொள்ளுமாறு மாநிலச்சங்கம் கேட்டுக்கொள்கிறது.
       
       அனைத்து சிறப்புரையாளர்கள், சம்மேளன, அகில இந்திய , மாநிலச் செயலாளர்களையும் மற்றும் நிர்வாகிகளையும் தோழர் ,தோழியர்களையும் மாநிலச்சங்கம் இருகரம் கூப்பி வருக வருக என வரவேற்கிறோம் .No comments:

Post a Comment