Monday, 8 April 2019

Postman &  MTS  Gr D பரீட்சை எழுத 20.09.2018 முன்  பணியில் சேர்ந்த GDS ஊழியர்களுக்கு 10 ம் வகுப்பு கல்வி தகுதி தேவை  மற்றும் இரு சக்கர வாகன ஓட்டுநர் உரிமம் தேவையில்லை இயக்குனர் ஆணை தோழர்கள். 

No comments:

Post a Comment